Viktigt meddelande

Här publicerar vi viktig information relaterat till IT och drift/funktion/säkerhet som vi känner till som vi bedömer ha ett allmänt intresse. Denna information behöver inte ha någon koppling till våra produkter och tjänster.

Métricas

  1. Percentual de Tempo em atividade
    Carregando...
  2. Incidentes Reportados
    Carregando...

Histórico Recente

Nenhuma incidência recente.