Viktigt meddelande

Här publicerar vi viktig information relaterat till IT och drift/funktion/säkerhet som vi känner till som vi bedömer ha ett allmänt intresse. Denna information behöver inte ha någon koppling till våra produkter och tjänster.

指標

  1. Percent Uptime
    ロード中
  2. Incidents Reported
    ロード中

直近の履歴

最近のインシデントがありません。