Viktigt meddelande

Här publicerar vi viktig information relaterat till IT och drift/funktion/säkerhet som vi känner till som vi bedömer ha ett allmänt intresse. Denna information behöver inte ha någon koppling till våra produkter och tjänster.

Indicateurs

  1. Pourcentage de disponibilité
    Chargement...
  2. Incidents signalés
    Chargement...

Historique récent

Aucun événement récent.