Här publiceras planerad och oplanerad driftinformation av tjänster från FRONT (Teamfront AB). Vi publicerar även för oss kända driftstörningar hos ett fåtal tredjeparts molntjänster.

Viktig information relaterat till IT och drift/funktion/säkerhet som vi känner till som vi bedömer ha ett allmänt intresse publiceras under viktigt meddelande. Denna information behöver inte ha någon koppling till våra produkter och tjänster.

front planerar att utföra ett underhållsarbete för att säkerställa att kvaliteten på berörda tjänster upprätthålls.

Arbetet är planerat att utföras 2022-06-12 mellan kl 09:00 - 12:00.
Underhållsarbetet kan påverka er tjänst med korta avbrott.

Vi gör allt vi kan för att minimera avbrottstiden.
Detta påverkar följande tjänster: Hosted Firewall Shared, Hosting Infrastructure, Internet & Fiber Networks.
För avtalsfrågor vänligen kontakta er säljkontakt på front.

För frågor om planerade arbeten kontakta vår NOC/Support på telefon +46 33 237002

För aktuell driftstatus: teamfront.se/support/driftstatus.

FRONT

Operational

Recent History

100% Uptime
No events for 14 days!
Degraded Service
No events for 8 days!
FRONT Hosted WiFi påverkad av Apache Log4j sårbarheten
FRONT Hosting / Hosted WiFi