Här publiceras planerad och oplanerad driftinformation av tjänster från FRONT (Teamfront AB). Vi publicerar även för oss kända driftstörningar hos ett fåtal tredjeparts molntjänster.

Viktig information relaterat till IT och drift/funktion/säkerhet som vi känner till som vi bedömer ha ett allmänt intresse publiceras under viktigt meddelande. Denna information behöver inte ha någon koppling till våra produkter och tjänster.

FRONT

Operational

Recent History

100% Uptime
No events for 17 days!
Kritisk säkerhetsuppdatering kommer ske idag (17:00-20:00).
2 Affected Services: