Här publiceras planerad och oplanerad driftinformation av tjänster från FRONT (Teamfront AB). Vi publicerar även för oss kända driftstörningar hos ett fåtal tredjeparts molntjänster.

Viktig information relaterat till IT och drift/funktion/säkerhet som vi känner till som vi bedömer ha ett allmänt intresse publiceras även. Denna information behöver inte ha någon koppling till våra produkter och tjänster.

FRONT

Funktionsbereit

Aktueller Verlauf

In der letzten Zeit ist nichts passiert.