Microsoft 365 & Azure

Här publicerar vi driftstörningar gällande Microsoft 365 and Azure som vi känner till och som primärt berör våra kunder.

Metrics

  1. Percent Uptime
    Loading...
  2. Incidents Reported
    Loading...

Recent History

Nothing has happened recently.