Microsoft 365 & Azure

Här publicerar vi driftstörningar gällande Microsoft 365 and Azure som vi känner till och som primärt berör våra kunder.

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...

Senaste historik

Inget har hänt nyligen.