Högprioriterat underhåll

Information

En underleverantör till FRONT planerar att utföra ett underhållsarbete för att säkerställa att kvaliteten på berörda tjänster upprätthålls. Arbetet är planerat att utföras 2022-01-19 mellan kl 00:00 - 04:00.

Underhållsarbetet kan påverka er tjänst med korta avbrott.
Vi gör allt vi kan för att minimera avbrottstiden.

Detta påverkar följande tjänster: Hosted Firewall Shared, Hosted WiFi , Hosted Backup, Hosted Secure Access, Hosted Virtual server, Hosting Infrastructure, Hosted Desktop & Apps, Internet & Fiber Networks, Hosted Secure FTP.

För avtalsfrågor vänligen kontakta er säljkontakt på FRONT.
För frågor om planerade arbeten kontakta vår NOC/Support på telefon +46 33 237002
Teamfront AB

För aktuell driftstatus: teamfront.se/support/driftstatus.

9 Affected Services: