History

99.999% Uptime
No events for about 1 month!
Driftstörning säkerhetskopiering och återställning av långtidslagring/arkiv.
2 Affected Services:
No events for 3 months!
Störning DNS filter tjänst
No events for 5 months!
Planerat Underhåll
6 Affected Services:
No events for about 1 month!
Störning Splitvision