History

99.996% Uptime
No events for 12 days!
Planerat underhåll
4 Affected Services:
No events for about 1 month!
Degraded Service
No events for 8 days!
FRONT Hosted WiFi påverkad av Apache Log4j sårbarheten
FRONT Hosting / Hosted WiFi
No events for 4 months!
Högprioriterat underhåll
9 Affected Services:
No events for 14 days!
Allvarlig sårbarhet i Apache Log4j
No events for about 1 month!
Uppdatering för att laga kritisk sårbarhet
FRONT Hosting / Hosted Secure Access
No events for about 1 month!
Högprioriterat underhåll
9 Affected Services:
No events for 15 days!
Nedsatt Övervakningsfunktion
No events for about 2 months!
Högprioriterat underhåll
FRONT Hosting / Hosted Virtual Server
No events for 20 days!
Tekniska Problem, Hosted Backup
FRONT Hosting / Hosted Backup