Hosted Secure Access

Uppdatering för att laga kritisk sårbarhet

Resolved

Uppdatering slutförd. Funktion verifierad ok.

Problem Identified

Vi har kommit vidare med uppdateringen. Uppdatering kommer ske idag kl 12:30 vilket medför kortare avbrott. Vi bedömer fortfarande att sårbarheten är kritisk vilket gör att vi måste agera snabbt.

Investigating

Vi har upptäckt ett problem med uppdateringen som vi måste undersöka vidare. Ett nytt uppdateringstillfälle inom kort kommer ske. Inga problem med funktion av tjänsten.

Maintenance

En kritisk sårbarhet har blivit känd som berör en produkt vi använder i tjänsten Hosted Secure Access. En säkerhetuppdatering från leverantören är släppt. Vi kommer uppdatera systemet omgående för att skydda oss och våra kunder mot cyberattack. Under tiden vi uppdaterar blir extern access otillgänglig. Uppdatering kommer ske mellan kl 22:30 - 00. Kortare avbrott kommer ske under tidsfönstret.